Nội dung:

Phong Thần Anh Hùng bảng là bộ phim cổ trang thần thoại kể về thời nhà Thương Trụ vương hôn quân tàn bạo hoang dâm vô đạo, nghe lời ái phi Đát Kỷ (hồ ly tinh biến thành) tàn hại trung lương, bách tính lầm than. Khương Tử Nha là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Lôn, vâng lệnh thầy xuống núi cùng Na Tra giúp Cơ Phát diệt Thương lập Chu.

Từ khóa:

Anh hùng phong thần bảng 1, Anh hùng phong thần bảng 1 2014, Anh hùng phong thần bảng 1 HD Vietsub, Trần Kiện Phong The Investiture of the Gods, Trương Hinh Dư The Investiture of the Gods, Khương Hồng The Investiture of the Gods, Trương Địch The Investiture of the Gods, Mạch Địch Na The Investiture of the Gods, Trịnh Diệc Đồng The Investiture of the Gods, Trịnh Bằng Phi The Investiture of the Gods, Ngô Đại Dung The Investiture of the Gods, Vương Tịnh Luyến The Investiture of the Gods, Kim Đạc The Investiture of the Gods, Lí Hòe Long The Investiture of the Gods, Tôn Thông The Investiture of the Gods, Lan Hạo Vũ The Investiture of the Gods, Khang Lỗi The Investiture of the Gods, Ân Diệp Tử The Investiture of the Gods, Chu Tư Quân The Investiture of the Gods, Lưu Dịch Đan The Investiture of the Gods