Nội dung:

Bộ phim Chim sẻ với đề tài gián điệp nội dung kể về đặc công Trần Thâm là người của tổ chức hoạt động ngầm của Đảng CS, nhận lệnh xâm nhập vào Tổng bộ đặc công chính phủ Uông Ngụy , làm việc bên cạnh Tất Trung Lương, thông qua một cán bộ ủy phái bí mật biệt danh Ma tước (chim sẻ), thành công thực hiện đánh cắp kế hoạch Quy Linh của chính phủ Uông Ngụy…

Từ khóa:

Chim sẻ (Ma tước), Chim sẻ (Ma tước) 2016, Chim sẻ (Ma tước) HD Vietsub, Châu Đông Vũ Sparrow, Lý Dịch Phong Sparrow, Trương Lỗ Nhất Sparrow, Trương Nhược Quân Sparrow, Hám Thanh Tử Sparrow, Lý Tiểu Nhiễm Sparrow

PHIM LẺ MỚI NHẤT

HÀNH ĐỘNG HÀI HƯỚC TÌNH CẢM HOẠT HÌNH MA-KINH DỊ VIEW MORE