Nội dung:

Phim lấy bối cảnh của tương lai, khi mà con người đã nắm vững quy trình nhân bản. Con người có thể nhân bản mọi sinh vật dù sống hay đã chết. Nhưng việc nhân bản con người thì bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, một nhóm người có âm mưu đen tối vẫn lén lút thực hiện công việc đó. Và rủi thay, chàng phi công Adam Gibson vô tình dính líu vào những việc hắc ám này và trở thành anh hùng cứu thế giới...

Từ khóa:

Cuộc Chiến Nhân Bản, Cuộc Chiến Nhân Bản 2000, Cuộc Chiến Nhân Bản HD Vietsub, Arnold Schwarzenegger The 6th Day, Michael Rapaport The 6th Day, Tony Goldwyn The 6th Day, Michael Rooker The 6th Day, Sarah Wynter The 6th Day, Wendy Crewson The 6th Day, Rodney Rowland The 6th Day, Terry Crews The 6th Day, Ken Pogue The 6th Day, Colin Cunningham The 6th Day, Robert Duvall The 6th Day, Wanda Cannon The 6th Day, Taylor Anne Reid The 6th Day, Jennifer Gareis The 6th Day, Don Mcmanus The 6th Day