Nội dung:

Một ngày nọ, Digimon Xros Loader bỗng xuất hiện trước mặt Taiki, là 1 cậu bé có trái tim nhân ái, và nghe được tiếng kêu cứu của Shoutmon. Digimon Xros Loader có thể giúp cho Digimon tràn đầy năng lượng. Và Taiki được chọn làm General. Taiki và bạn mình rơi vào thế giới song song, thế giới số. Tại đó, xuất hiện những tên địch nhằm tiêu diệt Taiki và các bạn. Một cuộc chiến xảy ra, Taiki và Shoutmon với sức mạnh của Digimon Xros Loader chống lại kẻ địch...

Từ khóa:

Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú Digimon (Phần 6), Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú Digimon (Phần 6) 2011, Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú Digimon (Phần 6) HD Vietsub, Steve Blum Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Brianne Brozey Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Brian Donovan Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Brian Beacock Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Tom Fahn Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Laura Summer Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Lara Jill Miller Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Joshua Seth Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, R. Martin Klein Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Mary Elizabeth Mcglynn Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Mona Marshall Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Tifanie Christun Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Derek Stephen Prince Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Philece Sampler Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Michael Reisz Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Mari Devon Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Michael Sorich Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Melissa Fahn Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Wendee Lee Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Dave Mallow Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Kirk Thornton Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Dave Wittenberg Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Paul St. Peter Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Edie Mirman Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Bridget Hoffman Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Peggy O'neal Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Doug Erholtz Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Michelle Ruff Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Steve Staley Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion, Neil Kaplan Digimon Adventure SS6-Digimon Fusion