Nội dung:

Phim là một cái nhìn mới đầy màu sắc về nghệ sĩ truyện tranh, tiểu thuyết gia, hay một đạo diễn phim... Họ sống trong thực tế và viết ra những câu chuyện về những con người trong trí tưởng tượng của họ.

Từ khóa:

Góc nhìn, Góc nhìn 2016, Góc nhìn HD Vietsub, Gael García Bernal Zoom, Alison Pill Zoom, Jason Priestley Zoom, Tyler Labine Zoom, Don Mckellar Zoom, Michael Eklund Zoom, Jennifer Irwin Zoom, Amanda Barker Zoom, Clé Bennett Zoom, J. Adam Brown Zoom, Julian Dezotti Zoom, Mariana Ximenes Zoom, Claudia Ohana Zoom, Michael Caruana Zoom, Albert Chung Zoom