Nội dung:

Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về một học sinh cấp 3 sử dụng những mối quan hệ của mình để tạo ra một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia vào năm 1984. Toby, một cậu học sinh nghèo, đã sử dụng ma túy để được làm bạn với những học sinh nổi tiếng và giàu có trong trường, rồi từ đó đẩy bản thân cũng như bạn bè của mình vào thế giới nguy hiểm của các băng đảng buôn bán ma túy ở Colombia.

Từ khóa:

Mạng Lưới Ngầm, Mạng Lưới Ngầm 2016, Mạng Lưới Ngầm HD Vietsub, Lucy Fry The Preppie Connection, Thomas Mann The Preppie Connection, Sam Page The Preppie Connection, Logan Huffman The Preppie Connection, Bill Sage The Preppie Connection, Amy Hargreaves The Preppie Connection, Marko Caka The Preppie Connection, Jessica Rothe The Preppie Connection, Ryan Ward The Preppie Connection, Hemky Madera The Preppie Connection, Keenan Jolliff The Preppie Connection, Robert Gorrie The Preppie Connection, Daniel Covin The Preppie Connection, Doug Plaut The Preppie Connection, Parker Pogue The Preppie Connection