Nội dung:

Bartertown là một thành phố cạnh một sa mạc đã được quản lý để giữ lại một số công nghệ khi nền văn minh bị sụp đổ. Tài nguyên bị các thành phần man rợ cướp bóc. Max tham gia vào một cuộc đấu tranh quyền lực, trong ba bộ phim Mad Max này,lần đầu tiên phải giữ gìn thị trấn, các sa mạc và sau đó giải cứu những đứa trẻ vô tội mà ông đã phát hiện ra.

Từ khóa:

Max điên cuồng 3, Max điên cuồng 3 1985, Max điên cuồng 3 HD Vietsub, Mel Gibson Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Bruce Spence Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Tina Turner Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Frank Thring Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Robert Grubb Mad Max 3: Beyond Thunderdome, George Spartels Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Adam Cockburn Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Angelo Rossitto Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Paul Larsson Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Angry Anderson Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Edwin Hodgeman Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Bob Hornery Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Andrew Oh Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Ollie Hall Mad Max 3: Beyond Thunderdome, Lee Rice Mad Max 3: Beyond Thunderdome

PHIM LẺ MỚI NHẤT

HÀNH ĐỘNG HÀI HƯỚC TÌNH CẢM HOẠT HÌNH MA-KINH DỊ VIEW MORE