Nội dung:

Phái Côn Luân trước giờ vẫn được coi là danh môn chính phái đệ nhất trong giang hồ, đứng đầu võ lâm trong bao nhiêu năm. Chưởng môn Lý Cảnh Thiên vì bảo vệ toàn thiên hạ, ngăn không cho Lục Bào lão tổ cướp lấy Huyết tinh thạch đã mang Huyết tinh thạch nhập vào thân thể Đinh Ẩn. Đinh Ẩn vì vậy đã gia nhập Thục Sơn, tập kiếm pháp, quyết luyện thành Côn Luân tuyệt học thay dân chúng thiên hạ tìm Lục Bào lão tổ trả thù.

Không ngờ sau đó Đinh Ẩn phát hiện con gái Lục Bào lão tổ Ngọc La Sát Ngọc Vô Tâm ngoại hình giống hệt người vợ đã chết của mình. Hai người rơi vào lưới tình không thoát. Trong lúc đó, nội bộ Côn Luân cũng xảy ra nhiều biến cố, kiếp nạn võ lâm đã tới. Đinh Ẩn hợp lực cùng Đan Thần Tử, Lý Tử Anh, Châu Thanh Vân và huynh đệ kết nghĩa Tiểu Trương trải qua nhiều khó khăn gian khổ, lại không ngờ rơi vào một âm mưu lớn hơn.

Vì cứu dân chúng thiên hạ, Đinh Ẩn đã quyết định hy sinh bản thân, cùng liều chết với Lục Bào lão tổ. Ngọc La Sát lòng đau khôn xiết, một thân một mình phiêu lãng chân trời góc biển để làm việc thiện, hoàn thành tâm nguyện của Đinh Ẩn. Đan Thần Tử cũng một mình ở lại Côn Luân tiếp nhận chức vị chưởng môn, tiếp tục sự nghiệp vì võ lâm thiên hạ.

Thục Sơn Chiến Kỷ - The Legend Of Zu
Thục Sơn Chiến Kỷ - The Legend Of Zu
Thục Sơn Chiến Kỷ - The Legend Of Zu
Thục Sơn Chiến Kỷ - The Legend Of Zu
Thục Sơn Chiến Kỷ - The Legend Of Zu
Thục Sơn Chiến Kỷ - The Legend Of Zu
Thục Sơn Chiến Kỷ - The Legend Of Zu
Thục Sơn Chiến Kỷ - The Legend Of Zu

Từ khóa:

Thục Sơn Chiến Kỷ, Thục Sơn Chiến Kỷ 2015, Thục Sơn Chiến Kỷ HD Vietsub, Triệu Lệ Dĩnh The Legend Of Zu, Ngô Kỳ Long The Legend Of Zu, Giả Hiểu Thần The Legend Of Zu, Diệp Tổ Tân The Legend Of Zu, Tống Phong Nham The Legend Of Zu, Phàn Thiếu Hoàng The Legend Of Zu, Trần Vỹ Đình The Legend Of Zu, Ngô Hoa Tân The Legend Of Zu, Trương Thiên Lâm The Legend Of Zu, Lưu Tư Đồng The Legend Of Zu, Văn Vịnh San The Legend Of Zu, Cao Vĩ Quang The Legend Of Zu, Uông Tịch Triều The Legend Of Zu, Lý Tiến Vinh The Legend Of Zu, Vương Dực Phi The Legend Of Zu, Hình La Đan The Legend Of Zu, Lam Thiên The Legend Of Zu, Dư Nguyệt The Legend Of Zu, Quách Nhuế Khê The Legend Of Zu, Hàn Vũ Cần The Legend Of Zu