Nội dung:

Nếu như phần 1 trải dài suốt 15 năm cuộc đời của Pablo Escobar từ khi còn là một gã vô danh đến khi trở thành ông trùm ma túy, thì phần 2 chỉ gói gọn trong một năm, từ khi Pablo trốn khỏi La Catedral đến ngày bị tiêu diệt. Tuy nhiên, đó là năm đẫm máu và nhiều sự kiện nhất, khi Pablo bị ép phải đối đầu trực diện với chính quyền Colombia và DEA.

Sau khi thoát khỏi nhà tù, anh Pablo không chịu biết điều sống an phận mà còn đòi chơi khô máu để trả thù. Lần này anh đập cả chính phủ lẫn các băng đảng đối địch luôn.

Từ khóa:

Trùm ma túy (Phần 2), Trùm ma túy (Phần 2) 2016, Trùm ma túy (Phần 2) HD Vietsub, Wagner Moura Narcos (Season 2), Boyd Holbrook Narcos (Season 2), Pedro Pascal Narcos (Season 2), Diego Cataño Narcos (Season 2), Paulina Gaitan Narcos (Season 2), Joanna Christie Narcos (Season 2), Paulina García Narcos (Season 2), Maurice Compte Narcos (Season 2), Richard T. Jones Narcos (Season 2), Raúl Méndez Narcos (Season 2), Jason Chad Roth Narcos (Season 2), Stephanie Sigman Narcos (Season 2), Danielle Kennedy Narcos (Season 2), Jorge A. Jimenez Narcos (Season 2), Manolo Cardona Narcos (Season 2), Jorge Monterrosa Narcos (Season 2), Juan Murcia Narcos (Season 2), Julián Díaz Narcos (Season 2)