Nội dung:

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành kể về thời tân triều, Lưu Tú xin vào Thái Học ở Trường An, quen biết được các thiếu nên kiệt xuất như Đặng Vũ, Lưu Huyền, Phùng Dị và Âm Lệ Hoa.
Vài năm sau đó, triều đình mới ngang tàn bạo ngược, thiên hạ hỗn loạn. Lưu Tú theo huynh trưởng là Lưu Diễn tổ chức khởi nghĩa vũ trang, Âm Lệ Hoa cải trang thành Âm Kích, tùy tùng đi theo.
Từ khởi nghĩa Xuân Lăng đến trận chiến Côn Dương, Lưu Tú cùng các huynh đệ đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, cùng nhau tác chiến, sa trường đẫm máu …

Từ khóa:

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành, Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành 2016, Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành HD Vietsub, Lâm Tâm Như Singing All Along (2016), Viên Hoằng Singing All Along (2016), Mã Thiên Vũ Singing All Along (2016), Mao Tử Tuấn Singing All Along (2016), Quan Trí Bân Singing All Along (2016), Nhâm Tuyền Singing All Along (2016), Lý Giai Hàng Singing All Along (2016)

PHIM LẺ MỚI NHẤT

HÀNH ĐỘNG HÀI HƯỚC TÌNH CẢM HOẠT HÌNH MA-KINH DỊ VIEW MORE