Nội dung:

Một gia tộc xưa nay có tôn ti trật tự, có trên có dưới, một đại gia đình truyền thống bao đời nay đang đứng trước nguy cơ suy sụp. Mà cốt lõi là do con cháu họ, những con người trong thời đại mới đang dần mất đi những giá trị đạo đức và đang bị cuốn vào vòng xoáy quá nhanh của cuộc đời. Để rồi những giá trị gia đình, tình cảm vợ chồng, tình anh em không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Bộ phim là 1 câu chuyện dài về 1 gia tộc như thế. Liệu rồi Dan Ah, cô cháu gái út trong gia tộc, người duy nhất còn giữ lại được những đức tính cao đẹp của gia đình sẽ giúp vực lại tình cảm gia đình chăng...

Từ khóa:

Vinh Quang Gia Tộc, Vinh Quang Gia Tộc 2008, Vinh Quang Gia Tộc HD Vietsub, Shin Goo Family's Honor / Glory of Family, Park Hyun-Suk Family's Honor / Glory of Family, Seo In-Seok Family's Honor / Glory of Family, Na Young-Hee Family's Honor / Glory of Family, Jeon No-Min Family's Honor / Glory of Family, Shin Da-Eun Family's Honor / Glory of Family, Kim Seong-Min Family's Honor / Glory of Family, Maya Family's Honor / Glory of Family, Yun Jung-Hee Family's Honor / Glory of Family, Lee Hyun-Jin Family's Honor / Glory of Family, Yeon Kyu-Jin Family's Honor / Glory of Family, Seo Kwon-Sun Family's Honor / Glory of Family, Park Si-Hoo Family's Honor / Glory of Family, Jeon Hye-Jin Family's Honor / Glory of Family, Kim Young-Ok Family's Honor / Glory of Family, Lee Soo-Min Family's Honor / Glory of Family, Shim Hyun-Sub Family's Honor / Glory of Family, Park Jun-Mok Family's Honor / Glory of Family, Lee Jong-Min Family's Honor / Glory of Family, Kang Hyun-Joong Family's Honor / Glory of Family