Nội dung:

Phim kể về trận đánh anh dũng của vị hoàng tử TONGCHE người vừa mới lên ngai vàng đã 1 mình đánh lại hơn 500 ngàn quân xâm lăng từ đế chế SWADI Prama(Myanamar). Đấy cũng là trận đánh cuối cùng đập tan âm mưu đô hộ vĩnh viễn của quân Prama, dành lại độc lập trọn vẹn cho dân tộc mình.

Từ khóa:

Vương triều đẫm máu, Vương triều đẫm máu 2014, Vương triều đẫm máu HD Vietsub, Wanchana Sawatdee King Naresuan 5, Prapadon Suwannabang King Naresuan 5, Thaksawn Phaksukjaroen King Naresuan 5, Inthira Charoenpura King Naresuan 5, Winthai Suvaree King Naresuan 5, Napatkorn Mitr-Em King Naresuan 5, Nopachai Chaiyanam King Naresuan 5, Sorapong Chatree King Naresuan 5, Komgrit Intrasawan King Naresuan 5, Jukrit Ammarat King Naresuan 5

PHIM LẺ MỚI NHẤT

HÀNH ĐỘNG HÀI HƯỚC TÌNH CẢM HOẠT HÌNH MA-KINH DỊ VIEW MORE